Kanalisering fra Shekinah april 2021

Det er med fred jeg kommer og med den dybeste kærlighed og forståelse for det, I som mennesker går i gennem i denne vigtig periode, hvor vi starter en ny æra – Vandbærerens Nye tidsalder.

Dette som er blevet forberedt helt tilbage ved Lemurien og Atlantisperioden.

I har sikkert hørt om mig, jer der er inde i Kabbalaen, hvor jeg betegnes som den feminine del af Gud. Jeg blev delt fra min mandlige part tilbage i tiden og det var meget smertefuldt. Jeg er den feminine del af jer og I blev selv delt fra hver jeres henholdsvise feminine og maskuline del tilbage i Lemurien og Atlantis tiden det var meget smertefuldt for jer, da I skulle opleve hinanden som tvillingeflamme blive delt i hver sin krop på det fysiske plan.

Dette skete for at I kunne gå ind i hele forplantningsprocessen og udvikle jer igennem inkarnationerne til igen, at blive mere og mere i ET med jeres tvillingeflamme.

I denne tid oplever rigtigt mange, stærke indre processer imellem jeres feminine og maskuline del i jer selv, men ligeledes i det ydre i forbindelse med parforhold.

Dette at måtte accepterer, at den gammeldags parforhold ikke nødvendigvis fungerer for jer og at der er brug for ligestilling og ligeret. Tidligere inkarnationer kan komme op og vise en rød tråd igennem, hvorledes I måske har taget overansvar eller givet ansvaret over på jeres partner eller andre. Ikke turde at sige fra eller udnytte gavn af jeres partner uden at sætte jer ind i hvorledes hun/han har det med det.

Det er virkelig en tid, hvor mange må anerkende at have brug for hjælp hos dygtige psykologer, læger, terapeuter og behandlere, især mange af de nye tids børn, der nu er inkarneret, som har brug for hjælp, da de er ekstra sensitive og kan have svære traumer, chok og lidelser med sig fra tidligere liv.

Det er tid nu til at få bearbejdet det, men også at få den rette hjælp.

Ofte når man taler om ordblindhed er det på grund vedkommende kan være visuel eller har været inkarneret i et anden land før dette liv og dermed skal lære det nye sprog at kende og eller at de har haft levet inkarnationer med dårlige muligheder for indlæring.

Lige nu er der sat et meget kraftig pres på jer som mennesker om at I skal være dygtige og få uddannelser, som kræver meget og især indenfor det akademiske og andre videregående uddannelser.

Derfor bliver der sendt meget stres og pres ud som I er mange som mærker og må neutralisere igennem jer.

Der er mange som går meget ned psykisk og fysisk på grund af de til tider for store forventninger og krav der bliver stillet eller de selv kræver af sig selv.

Da mange nødvendigvis ikke har nok tillid til deres åndsforbindelse, intuition og tro på at de kan hente hjælp fra deres højere Jeg og deres åndelige guider og engle kan det være yderst udfordrende.

I øjeblikket er der meget brug for at geare ned og få kontakt med ens indre, til naturen og til naturens væsener. Dyrene vil meget gerne hjælpe, især hunde, katte og heste, men faktisk også fuglene, træerne og naturens levende væsner og Devarigets væsner, som er de skabende kræfter i naturen.

I har meget brug for mere ”slow Living” og solens livsgivende næring, vandet og luftens rensende elementer.

I jeres sundhedsvæsen er I meget bundne til videnskaben og forskningen på en meget medicinsk og lægelig form, hvor der er behov for at få sammenkædet det med naturens lægende og naturlige egenskaber i kraft af urter, planter, frugter, kerner, frø, grøntsager og træer, vandets tang, alger og planter med videre.

I er igennem en meget kraftig tid hvor I skal lære at styrke jeres immunforsvar, igennem sund og nærende kost og drikkelse, motion og udvikling af hjertekærligheden og empatiens egenskaber.

I denne tid har mange af jer mange drømme om natten og hvor I får vist, det I skal have bearbejdet eller forstået.

Det har en højere mening dette der sker nu for at få menneskeheden væk fra den negative nedbrydende kapitalisme, egenrådighed, fanatisme, grådighed, psykisk-, fysisk-, mental- og økonomisk vold og undertrykkelse.

Dette at få løftet sin bevidsthed til ens højere jegs kærlighedsenergi i stedet for det lavere jegs angst, frygt, jalousi, misundelse, mindreværd, had, vrede, misbrug, udnyttelse af andre og andre af de negative egenskaber.

Både under Påske energierne og videre frem vil der blive arbejdet meget på jeres frigørelse af disse negative egenskaber, sætte jer udover andres meninger og opfattelser, som ikke er jeres sandhed og bedre forbindelse til jeres åndsforbindelse.

Mange kan være i forvirring og usikkerhed om alt det de er i og som sker lige nu, prøv at give over til jeres højere Jeg og til jeres åndelige guider og engle.

De ved alt om dig, dine behov og det videre forløb, som er optimalt for dig.

Den energi I bruger unødigt til at spekulere, være forurettet, sur, vred og irriteret, utålmodig og harm, kan I bruge til at lade jer guide indefra ved at bede dem guide jer i henhold til hvad der er muligt.

Bed noget mere om hjælp og stol på de healende devaer og engle, som kan transformer de problematikker i har og det I karmisk går igennem.

Lige i denne tid er vi ved at sende energierne der er sat i den store pyramide ved Giza hvor der er indstrømninger fra Store Bjørn og Plejaderne og koordinere dem specifik til The Wings of Freedom, det æteriske Viden Center, der er ind over Farum i Danmark – det er feminine og maskuline ånds- og formenergier der løbende kommer fra Store Bjørn og Plejaderne. Samtidig står jeg for indstrømninger fra de syv søstre udgående fra Plejaderne og Store Bjørns syv stjerner i konstellationen Sirius danner en gigantisk energitriangel, og den manifesterer sig som kvaliteterne kraft/vilje, aktiv intelligens og kærlighed/visdom. Det er de samme grundenergier, der strømmer fra Den trefoldige Gud – og det er de tre samme grundenergier, der ifølge åndsvidenskaben kendetegner menneskeden og det enkelte menneske. De bliver sendt ned igennem den store søjlespiral over Fyn og hvor vi sender de 12 DNA og dimensionerne, der er snart gjort færdig op til 24 dimension og der vil derefter arbejdes op til 64 dimensioner når jorden har fået kosmisk bevidsthed.

Der er langt igen ud fra et menneskes synspunkt, men fra os på det kosmiske plan og fra jorden Gaia er der ikke langt igen. Da jeg er med til at repræsenterer Helligånden er jeg med i dette arbejde.

Efterfølgende er der videre frem indstrømninger fra Alcyone i Plejaderne og til oktober, november og december fra Acturius,  Pegasus og Andromeda Galaksen Det er indstrømninger, som skal styrke jorden Gaia og dens levende beboere.

Ærkeengel Raphael som står for blandt andet luften, vil gerne udtrykke en bøn til jer:

Lyt til luften og vindens lyd

Stille og rolig giver den liv

Du ånder luften ind og lever.

Uden luftens blide kærtegn

kunne du ikke blomstre og frydes

værdsat den rene luft,

Gør hvad du kan for at bevare

Ilten og det livgivende.

Træk den rene luft ind og

Lad dit åndedræt gå i et med

de krystalklare Prana-energier.

Tænk over hvad du kan gøre for

at bevare den rene luft.

Vid at du kan være redskab for det gode

Du kan være med til at rense luften.

Luftens engle beder dig om hjælp.

Vil I lytte og lade os hjælpe dig

til at hindre uren luft.

Vi luftens engle renser og vi gør det i glæde,

Gør også det for det vil give dig glæde.

Når du renser din krop,

så renser du også luften

for du er et legeme af jorden

og dermed i et med altet.

Om du omgiver dig med planter og natur

I dine omgivelser så renser de luften og dermed dig.

Vi synger i dine ører et stille sus af vindens blide kærtegn

Vi er ved dig og i dig.

Må du sande dit liv er kærlighed

Stille du

Lyt og du vil føle vores nærvær.

I kærlighed

 – Shekinah, ærkeengel Raphael og luftens engle.

Kanaliseret april 2021 af Debbie S. Christensen.