Kanalisering fra Moder Maria for april 2024

Kære alle sammen! Det er med glæde, at jeg kommer igennem til april kanaliseringen. I denne kanalisering vil jeg gerne fortælle om kærlighed. Vi er på et sted i jordens vigtige og epokegørende udvikling, hvor lyset trænger igennem skyerne, bringer varme og solens helbredende stråler. Kærligheden du indeholder og dit ønske om at give ud lige den passion du gerne vil manifestere, er så vigtig i denne tid. For at kunne give denne kærlighed ud er det vigtig du fylder dig op indefra ved at bede om at blive fyldt op med Guds og Solens livgivende energi. Du er lyset og denne livgivende energi, som du netop skal forene dig med og ikke adskille dig fra. For at du kan tænde det indre lys og livgivende lys og kærlighed til andre er det vigtig du forstår ikke at trække dig ind i nattens mørke med negative selvopfattelser, selvbebrejdelser og følelser af ikke at have gjort det godt nok eller flovhed Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering af Ærkeengel Gabriel for Marts 2024

Kære Alle sammen! Da jeg står for foråret og hele befrugtningen af naturens kræfter og sammen med Mesteren og ærkeengel Maria og Kuan Yin i samarbejde med hele mineral-, plante- og dyreriget og dermed hele Devaverdenen. Naturens ånds verden som siden 2012 er gået i en forceret sammensmeltning imellem Devariget og menneskeriget for at få balance imellem naturen og den teknologiske verden. Det er således at både Devaverdenen altså alt levende i naturen ligesom mennesket skal klare den nye tid, hvor vi går ind i rumalderen, det der påvirker er især de kraftige sol eksplosioner, atmosfæriske energier, astrologiske konstellationer og energistigninger/portalenergiåbninger. I skal være opmærksomme på at naturens levende væsener ligesom jer, skal vende sig til hele det kraftige mobile og elektriske påvirkninger og de høje frekvenser det medfører. Devaverdenen er mere levende end I er klar over: Når I ser på et træ oplever i det meget fast og stabilt rodfæstet men som andet i naturen er de meget Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering fra Mesteren Jupiter for februar 2024

Kære Alle sammen! I denne februar måned har jeg den glæde at være formidler for den nye epokegørende periode i jorden Gaia og menneskets evolution. Mit navn er Mesteren Jupiter jeg er Mesteren for alle Mestrene og har stået for Indiens udvikling i sin mangfoldighed af mange religioner og samfund. Jeg skal hjælpe jorden ind i den nye tidsalder og forberede menneskeheden til disse store forandringer. Mit navn Jupiter stammer fra sanskritbetegnelsen dyaus pita = Himlens Fader. Min hovedopgave er at smede Indiens mange slags folk sammen i helhed og nu bane vejen for at smede Jordens mange slags folk sammen til en helhed og en fælles sammenslutning med samarbejde på tværs af landenes mangfoldighed. ¨¨ Jeg arbejder tæt sammen med Mesteren El Morye som har at gøre med Guds viljekraft, kærlighed og visdom i alt det politiske og samfunds orienterende system og har netop at gøre med at få skabt dialog, verdensfred, klima og retfærdighed. Jeg selv arbejder med Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering af Mesteren Jesus Sananda for januar. 2024 

Kære Alle sammen!  Det er mig en stor gave at få mulighed for at igangsætte dette år 2024.  Dette år er under syntesens nye 8. stråle, som jeg har glæden af at være budbringer for.   Syntesen 8. stråle er en treenighed imellem 1. 2. og 7. stråle.  1. stråle som er vilje, styrke og magt, den drivende impuls er at ville nå målet, det er som mennesketype lederen, politikeren, organisatoren, de er gode til at tage ansvar, er modige, har styrke og frygtløshed.  De kan have en tendens til at være styrende, have ambition og stolthed.  Det er kronechakraet, diamantstenen og planeterne Vulkan og Pluto som  er under 1. stråle.  2. stråle er kærlighed og visdom, den drivende impuls at tjene, det er reformatoren, læreren og den studerende. De positive kvaliteter er trofasthed, sand tjener og filantropi.  Kan have en tendens til at være lidt sentimental, dårlig skelneevne, illoyalitet.  Hjertechakraet, Safir og topas stene. Planeter er Jupiter og Solen er Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanaliseringen fra Herren Maitreya – Kristus for december 2023

Kære alle sammen!  Rigtig Glædelig JUL og Maries bebudelse – Jesus kærlighedsbudskab. Jeg er Maitreya, den kosmiske Kristus og leder af Det Hvide Broderskab, har tidligere, sammen med Jesus og Kuthumi varetaget embedet som verdenslæreren, som jeg nu i højere grad har givet videre til dem, selvom jeg stadig har det øverste ansvar. Jeg er Mestrenes Mester og min energi strækker sig over flere solsystemer. Jeg danner bro mellem Det Hvide Broderskab og Sol logien, Sanat Kumara. Mit arbejde er den overordnede udvikling af menneskeheden frem mod det højeste potentiale i bevidstheden, enheden med Universets kærligheds og kosmiske energi.Som den kosmiske Kristus udtrykte jeg mig fysisk på jorden, da jeg lod noget af min energi og bevidsthed inkarnere som mennesket Jesus.  Denne energi er en meget dyb visdom og viden, som er langt mere omfattende, end hvad mennesket forstår. Jeg er en manifestation af den inderste guddommelige visdom og kærlighed.Jeg er vejen, livet og lyset. Jeg er den guddommelige energi i alt Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanaliseringen for november 2023 Fra Lady Nada

Kære alle sammen! Det er mig en glæde at komme igennem med denne kanalisering, for at give råd og forståelse for den epokegørende tid i Jorden Gaias og menneskets udvikling sammen med alle jordens levende væsner. Da jeg blev Mester for 2700 år siden var jeg ud af 3.stråle, som er den musiske stråle, aktiv intelligens og den er meget placeret på de kreative evner på alle områder og ved sidste kanalisering var det Paul Venetianeren som står for 3. stråle, der fortalte han netop om strålen. Jeg har selv overtaget 6.stråle efter Jesus. Blandt mine hovedarbejdsområder er det meget healing, helbredelse og forebyggelse af abnormiteter og ekstreme overbevisninger, hjælp mod dårlige nedbrydende vaner og jeg udsender meget den rosa flamme. Jeg arbejder meget især i denne tid med at få mennesker til at erkende sig selv som guddommelige væsner. Gennem næste kærlighed forsøger jeg at blødgøre og med indlevelse at hjælpe mennesker til at forbinde sig til den guddommelige Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering fra Paul Venetianeren for oktober 2023

Kære Alle sammen! I denne skrevne stund modtager I på jorden nogle meget kraftige indstrømninger i forbindelse med Super Moon, hvor der kommer kraftige indstrømninger fra Plejaderne, Sirius Sol og Solen. Disse kraftige indstrømninger er for at give mere hjerteåbning og stimulere hjertecenteret. Dette kan indebære meget behov for ekstra hvile og at geare ned på ens aktiviteter. Tænke sig om med hvad man ligger energier til og jeg har en stor bøn til jer om at bevare kærligheden i jeres hjerte, troen og have lyse tanker og empati for dine omgivelser og alt levende. Da jeg som 3 stråle står for klodens musikalske energistråle og udfolde skønhed i alt, hvad I foretager jer. Min aura er smaragdgrøn og laksefarvet og er inspiration i alt indenfor det kreative område. Et af mine særområder er den detaljerede manifestering af Den nye Tids guddommelige love og hjælpe mange igennem den 3.indvielse. En af de store prøver i at bestå den 3. indvielse Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering af Ærkeengel Michael og Ashtar–kommandoen for september måned 2023

Kære alle sammen! Da vi er i et forvandlingens år 2023 og med mange store omvæltninger og udfordringer for Jorden Gaia og jordens levende væsner ønsker jeg Ærkeengel Michael og Ashtar-kommandoen at forklare det der sker lige nu og I skal tage højde for. Den 8.8.23 ved Lions Gate, fik I fjernet mange slør og så kernen i hvad der fremadrettet skal ses på for jer og jeres udviklingsproces. I denne tid er der mange påvirkninger fra de omkring liggende planeter som er i retrograd og som udfordrer jer, især Merkur omkring jeres kommunikation både at udtrykke jer på og være yderst forsigtig i ikke at udvise manglende empati, indlevelse og accept i hvert menneskes ståsted og udviklingsniveau. Er dine eller andres motivation selvisk, ensidig og kun tanke for en selv i stedet for at være fleksibel og rummelig. Dog også skelne og sige nej der hvor du bliver opfattet forkert eller udsat under et forkert grundlag. Den blå måne Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering fra Maha Chohan for august 2023

Kære Alle sammen! Mit navn Maha Chohan og som Mester er jeg Helligånden og jeg repræsenterer Guddommens 3. afdeling på jorden Gaia. Helligåndsflammen trøster, og giver liv og vitalitet på det ydre plan. Jeg står ligeledes for opbyggelsen af menneskehedens civilisation under 3. – 7.stråle. Mesteren Sct. Germain er ved at overtage mit embede som civilisationens Mester og jeg vil være med de næste 200 år og indtil det skyndes at lysets kærlighedsprincip er trængt nok igennem. Sct. Germain også kaldet Mesteren R. er nu Kristusindviet og betragtes som den nye tids Herre.Jeg Maha Chohan vil hjælpe ham med at løfte hele menneskehedens civilisation gennem den meget vanskelige omstilling af politik, uddannelse, det økonomiske system, videnskab og kunst. Mit symbol er et stort øje, der ser alt, rummer alt og våger over alt. Dette symbol vil jeg senere med tiden overdrage helt til Sct. Germain. Som civilisationens herre fungerer vi begge under 3.stråle, som er strålen for aktiv intelligens. Vi Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind

Kanalisering fra Mesteren Serabis Bay for juli 2023

Kære Alle sammen! Da jeg arbejder som den førende Mester på 4. stråle, som står for udrensningen med den violette flamme harmoni igennem konflikt og fuldkommengørelse af menneskehedens udvikling lige nu, er det mig en glæde at komme igennem med gode råd i denne svære udviklingsproces og kraftige energiændringer der udfordrer hvert enkelte menneske og alle levende væsner på jorden. Igennem tiderne har jeg især hjulpet alle de mennesker som udspringer fra Devariget, men hjælper endnu mere også alle de mennesker og levende væsner som bliver mere og mere ekstraordinært sensitive og udvikler stærkere klar følelse og klar hørelse. Siden 2012 er der intensiveret energiportaler hver måned og stigninger af dimensionerne. Plus at skillelinjen imellem Deva- og menneskelinjen er ophævet således at de mennesker som er klar til det kan opleve og have kontakt med devariget og ligeså den æteriske del af dyreriget som gør at disse riger kontakter mennesker og især beder om hjælp og har tillid til dem Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

OBS! Har du været tilmeldt Debbies kanaliseringer før 2024, Tryk her for logge ind