Kanalisering af Mesteren Metatron for juni 2024

Kære alle sammen! Det er med stor glæde og entusiasme at jeg kommer igennem. Jeg er Metatron, Englehierarkiets Mester og syntesens Mester. Jeg er vogter af Livets træ og hersker over kundskabens træ og jeg dirigerer for alle levendes væsner på jorden og alles handlinger i tanke, ord og handlinger som nedskrives i Akasha-arkivet og derfor er i tæt samarbejde med hele Gaias væsners engleriger og med det karmiske råd som ledes af Moder Maria og flere af de store kvindelige mestre. Både mit feminine modsvar Sandalfon arbejder jeg med syntese og udviklingen på jorden og i vores samarbejde med hele vores solsystem og Galakserådet og Sirius plan A og B. Indenfor hele stjerneportens galakser og stjernebilleder Plejaderne, Alcyone, Pegasus stjernebilledet, Andromeda, Arcturus og flere andre i Mælkevejen og vores solsystem, hvor der er flere ukendte og nyopdagede planeter der intenst samarbejder, for at få jorden Gaia udviklet frem til den smukke planet den vil blive. I det vores Sol, Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering fra Manuen for maj måned 2024

Kære alle sammen! Mit navn er Vaisvati Manuen, jeg står for Guds Viljes kraft på jordens indre Konges vegne, mit område er politik, geologiske ændringer især hævelser og sænkelser af landområder) og udviklingen af menneskehedens racer. Mesteren El Morya er ved at afløse mit embede, men jeg er stadig på i mange årtier frem og involverer mig meget med samarbejde med det galaktiske arbejde, med at hæve jorden Gaia og dens levende væsner i frekvenser, at den nye æra kan manifesteres så skånsomt som muligt. Jeg arbejder ligeledes tæt sammen med Kryon som arbejder meget for hele beskyttelsen sammen med sit mandskab af jorden Gaia og hendes magnetiske felt. Det vil sige, at alle de solstorme, sol-eksplosioner, magnetiske storme og gammastråler, neutraliserer de disse kraftige påvirkninger, men også neutraliserer det store overforbrug af mobilnetværk, fly- og biltrafik, overforbrug af jordens ressourcer med mere. Der sker i denne tid og i år mange store voldsomme hævelser af vandstigninger i jordens oceaner Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering fra Moder Maria for april 2024

Kære alle sammen! Det er med glæde, at jeg kommer igennem til april kanaliseringen. I denne kanalisering vil jeg gerne fortælle om kærlighed. Vi er på et sted i jordens vigtige og epokegørende udvikling, hvor lyset trænger igennem skyerne, bringer varme og solens helbredende stråler. Kærligheden du indeholder og dit ønske om at give ud lige den passion du gerne vil manifestere, er så vigtig i denne tid. For at kunne give denne kærlighed ud er det vigtig du fylder dig op indefra ved at bede om at blive fyldt op med Guds og Solens livgivende energi. Du er lyset og denne livgivende energi, som du netop skal forene dig med og ikke adskille dig fra. For at du kan tænde det indre lys og livgivende lys og kærlighed til andre er det vigtig du forstår ikke at trække dig ind i nattens mørke med negative selvopfattelser, selvbebrejdelser og følelser af ikke at have gjort det godt nok eller flovhed Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering af Ærkeengel Gabriel for Marts 2024

Kære Alle sammen! Da jeg står for foråret og hele befrugtningen af naturens kræfter og sammen med Mesteren og ærkeengel Maria og Kuan Yin i samarbejde med hele mineral-, plante- og dyreriget og dermed hele Devaverdenen. Naturens ånds verden som siden 2012 er gået i en forceret sammensmeltning imellem Devariget og menneskeriget for at få balance imellem naturen og den teknologiske verden. Det er således at både Devaverdenen altså alt levende i naturen ligesom mennesket skal klare den nye tid, hvor vi går ind i rumalderen, det der påvirker er især de kraftige sol eksplosioner, atmosfæriske energier, astrologiske konstellationer og energistigninger/portalenergiåbninger. I skal være opmærksomme på at naturens levende væsener ligesom jer, skal vende sig til hele det kraftige mobile og elektriske påvirkninger og de høje frekvenser det medfører. Devaverdenen er mere levende end I er klar over: Når I ser på et træ oplever i det meget fast og stabilt rodfæstet men som andet i naturen er de meget Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering fra Mesteren Jupiter for februar 2024

Kære Alle sammen! I denne februar måned har jeg den glæde at være formidler for den nye epokegørende periode i jorden Gaia og menneskets evolution. Mit navn er Mesteren Jupiter jeg er Mesteren for alle Mestrene og har stået for Indiens udvikling i sin mangfoldighed af mange religioner og samfund. Jeg skal hjælpe jorden ind i den nye tidsalder og forberede menneskeheden til disse store forandringer. Mit navn Jupiter stammer fra sanskritbetegnelsen dyaus pita = Himlens Fader. Min hovedopgave er at smede Indiens mange slags folk sammen i helhed og nu bane vejen for at smede Jordens mange slags folk sammen til en helhed og en fælles sammenslutning med samarbejde på tværs af landenes mangfoldighed. ¨¨ Jeg arbejder tæt sammen med Mesteren El Morye som har at gøre med Guds viljekraft, kærlighed og visdom i alt det politiske og samfunds orienterende system og har netop at gøre med at få skabt dialog, verdensfred, klima og retfærdighed. Jeg selv arbejder med Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering af Mesteren Jesus Sananda for januar. 2024 

Kære Alle sammen!  Det er mig en stor gave at få mulighed for at igangsætte dette år 2024.  Dette år er under syntesens nye 8. stråle, som jeg har glæden af at være budbringer for.   Syntesen 8. stråle er en treenighed imellem 1. 2. og 7. stråle.  1. stråle som er vilje, styrke og magt, den drivende impuls er at ville nå målet, det er som mennesketype lederen, politikeren, organisatoren, de er gode til at tage ansvar, er modige, har styrke og frygtløshed.  De kan have en tendens til at være styrende, have ambition og stolthed.  Det er kronechakraet, diamantstenen og planeterne Vulkan og Pluto som  er under 1. stråle.  2. stråle er kærlighed og visdom, den drivende impuls at tjene, det er reformatoren, læreren og den studerende. De positive kvaliteter er trofasthed, sand tjener og filantropi.  Kan have en tendens til at være lidt sentimental, dårlig skelneevne, illoyalitet.  Hjertechakraet, Safir og topas stene. Planeter er Jupiter og Solen er Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanaliseringen fra Herren Maitreya – Kristus for december 2023

Kære alle sammen!  Rigtig Glædelig JUL og Maries bebudelse – Jesus kærlighedsbudskab. Jeg er Maitreya, den kosmiske Kristus og leder af Det Hvide Broderskab, har tidligere, sammen med Jesus og Kuthumi varetaget embedet som verdenslæreren, som jeg nu i højere grad har givet videre til dem, selvom jeg stadig har det øverste ansvar. Jeg er Mestrenes Mester og min energi strækker sig over flere solsystemer. Jeg danner bro mellem Det Hvide Broderskab og Sol logien, Sanat Kumara. Mit arbejde er den overordnede udvikling af menneskeheden frem mod det højeste potentiale i bevidstheden, enheden med Universets kærligheds og kosmiske energi.Som den kosmiske Kristus udtrykte jeg mig fysisk på jorden, da jeg lod noget af min energi og bevidsthed inkarnere som mennesket Jesus.  Denne energi er en meget dyb visdom og viden, som er langt mere omfattende, end hvad mennesket forstår. Jeg er en manifestation af den inderste guddommelige visdom og kærlighed.Jeg er vejen, livet og lyset. Jeg er den guddommelige energi i alt Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanaliseringen for november 2023 Fra Lady Nada

Kære alle sammen! Det er mig en glæde at komme igennem med denne kanalisering, for at give råd og forståelse for den epokegørende tid i Jorden Gaias og menneskets udvikling sammen med alle jordens levende væsner. Da jeg blev Mester for 2700 år siden var jeg ud af 3.stråle, som er den musiske stråle, aktiv intelligens og den er meget placeret på de kreative evner på alle områder og ved sidste kanalisering var det Paul Venetianeren som står for 3. stråle, der fortalte han netop om strålen. Jeg har selv overtaget 6.stråle efter Jesus. Blandt mine hovedarbejdsområder er det meget healing, helbredelse og forebyggelse af abnormiteter og ekstreme overbevisninger, hjælp mod dårlige nedbrydende vaner og jeg udsender meget den rosa flamme. Jeg arbejder meget især i denne tid med at få mennesker til at erkende sig selv som guddommelige væsner. Gennem næste kærlighed forsøger jeg at blødgøre og med indlevelse at hjælpe mennesker til at forbinde sig til den guddommelige Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering fra Paul Venetianeren for oktober 2023

Kære Alle sammen! I denne skrevne stund modtager I på jorden nogle meget kraftige indstrømninger i forbindelse med Super Moon, hvor der kommer kraftige indstrømninger fra Plejaderne, Sirius Sol og Solen. Disse kraftige indstrømninger er for at give mere hjerteåbning og stimulere hjertecenteret. Dette kan indebære meget behov for ekstra hvile og at geare ned på ens aktiviteter. Tænke sig om med hvad man ligger energier til og jeg har en stor bøn til jer om at bevare kærligheden i jeres hjerte, troen og have lyse tanker og empati for dine omgivelser og alt levende. Da jeg som 3 stråle står for klodens musikalske energistråle og udfolde skønhed i alt, hvad I foretager jer. Min aura er smaragdgrøn og laksefarvet og er inspiration i alt indenfor det kreative område. Et af mine særområder er den detaljerede manifestering af Den nye Tids guddommelige love og hjælpe mange igennem den 3.indvielse. En af de store prøver i at bestå den 3. indvielse Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer

Kanalisering af Ærkeengel Michael og Ashtar–kommandoen for september måned 2023

Kære alle sammen! Da vi er i et forvandlingens år 2023 og med mange store omvæltninger og udfordringer for Jorden Gaia og jordens levende væsner ønsker jeg Ærkeengel Michael og Ashtar-kommandoen at forklare det der sker lige nu og I skal tage højde for. Den 8.8.23 ved Lions Gate, fik I fjernet mange slør og så kernen i hvad der fremadrettet skal ses på for jer og jeres udviklingsproces. I denne tid er der mange påvirkninger fra de omkring liggende planeter som er i retrograd og som udfordrer jer, især Merkur omkring jeres kommunikation både at udtrykke jer på og være yderst forsigtig i ikke at udvise manglende empati, indlevelse og accept i hvert menneskes ståsted og udviklingsniveau. Er dine eller andres motivation selvisk, ensidig og kun tanke for en selv i stedet for at være fleksibel og rummelig. Dog også skelne og sige nej der hvor du bliver opfattet forkert eller udsat under et forkert grundlag. Den blå måne Tryk her for at læse mere

Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer