Kanalisering Januar 2023 med forudsigelser og råd for 2023 (Lady Portia & Kwan Yin)

Lady Portia

Kære alle sammen!

Vi på 7.stråle som står for magi, alkymi og transformation er jeg Lady Portia Mester for strålen og komme igennem, da dette år repræsenter 7.stråle indstrømning.
Vi har valgt at jeg kommer først med kanalisering af dette år og efterfølgende kommer Mesteren Kwan Yin og Ærkeenglene Ametyst/Zadhiel.

I mit embede er jeg bærer af den violette flamme, der står for total afbrænding af menneskeligt begær i alle former. Jeg er medlem af Det Karmiske Råd, hvor jeg forsøger at afbøde den karma, som mennesker skaber sig. Jeg arbejder målrettet mod at klargøre mennesket til den nye gyldne tidsalder ved at rense legemet for blokeringer, der har med hjertets udfoldelse at gøre.

Mit ansvar er at have overblik over strålens påvirkning i forhold til menneskets og jordens væsners udvikling. Mit ansvar er transformation og forvandling sker til den retning, mennesket skal påvirkes i for at være klar til den nye tids energi, som er så kraftig, at mange vil have svært ved at klare energien, om deres legemer ikke er klargjort til det. Samarbejdet foregår i tæt samarbejde med Det Karmiske Råd og med min tvillingeflamme Civilisationen Mester Sct. Germain.

I 2022 har jeg arbejdet meget intens og koncentreret for at få så mange igennem til en nye begyndelse med de DNA lys koder som blev sendt fra kosmos til menneskeheden den 8/11 og videre frem. Disse lys koder er meget koncentreret på afbrænding af menneskets begær i alle former. Dette har medført at mange er blevet lagt ned med udrensning, såsom forkølelser, hoste, virus og infektioner. Plus mere alvorlige sygdomme om deres legemer ikke er modstandskraftige nok. Derfor er der mange vi inspirer til at ændre deres levevis både mentalt, fysisk, spirituelt og emotionel. Det kan være ens tankesæt/måden at tænke på og forholde sig til omverdenen på og den påvirkning den ydre verden skaber i en.

Læs resten af kanaliseringen ved at tilmelde dig Debbies Kanaliseringer her:    https://debbie.dpdcart.com/subscriber/signup