Kanaliseringen for februar 2023 fra Mesteren Lady Rowena

Lady Rowena

Kære alle sammen!

Det er mig en glæde at komme igennem denne kanalisering. Mit Mester navn er Lady Rowena og jeg arbejder ud fra 3.stråle der står for aktiv intelligens, fuldstændig forståelse gennem forening med Guds tanke sind, genialitet i alle områder, skabende aktivitet, filosofi, diplomati, organisation, strategi, økonomi, dommer og retsvæsenet, astrologi, erhverv og forretning, læge (traditionel og naturmedicin), psykologi, musiker, forfatter, digter og meget mere. 

I sin tid blev jeg under denne 3.stråle trænet af Irlands store helgen Saint Patrick, der er direkte overstrålet Af Herren Maitreya – Maitreya kendes i kristendommen som Kristus, i Islam som den skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.  

Jeg arbejder i samarbejde med Paul Venetianeren og Maha Chohan for at få naturkræfterne til at samvirke med den nye tids impulser.  

Maha Chohan står for opbyggelsen af menneskehedens civilisation under 3. – 7. stråle. Sct. Germain har overtaget dette embede. 

Jeg inspirerer især mange musiker, digtere og forfattere og søger via disse at påvirke menneskene til at finde deres sjæle som ren kærlighed.  Min passion er at inspirerer mennesker til at kigge om bag om det fysiske eller synlige aspekter af tilværelsen for at fremme de højere potentialer i mennesket. Igennem den energi jeg igangsætter og får mennesket til at søge indad og lytte til de indre intuitive indskydelser eller beskeder og søge mod enhed med deres ånd og indre kærligheds energi.  

Når mange inden for kunst/kreativitet, underholdning og musik, som er parate til at lade sig inspirere til at bruge ny teknik eller blot indre inspiration til at fremme indre og ydre skønhed til glæde og løfte eller ophøje energiniveauet. 

Når mennesket blokerer eller går i stå med deres kreativitet og går ind i mindreværd, så inspirer jeg dem til at give slip på deres følelser, tanker eller kontrol og lader os inspirer dem videre. Derfor er det godt om mennesket selv beder om hjælp til den indre guidance…

Læs resten af kanaliseringen ved at tilmelde dig Debbies Kanaliseringer her:    https://debbie.dpdcart.com/subscriber/signup