Kanalisering fra Galaksemesteren Sereone for april 2023

The Sphinx

Kære alle sammen!

Da jeg var igennem sidst var det ved et fysisk foredrag, hvor Debbie S. Christensen kanaliserede mig igennem. Det var den 1. november. 2012 hvor jeg som budbringer fra Det Planetariske Råd som samarbejder med Jordens; Det Hvide Broderskab, Englehierarkiet, Det karmiske Råd, Asthorkommandoen og Devariget.

Dengang talte jeg om vores arbejde med at forberede menneskeheden og alle levende væsner på jorden Gaia til Den Gyldne tidsalder, samt hvad hver enkelt skulle være opmærksom på, især i forbindelse med de energier der ville blive intensiveret op til den 21. december 2012.

Jeg talte ligeledes om hvilke steder på jorden, hvor jeg selv har været inkarneret.

Disse steder har magnetiske felter som samarbejder med jordens ydre magnetiske felter som jeg arbejder med og holder styr på.

Jeg kommer selv fra Plejaderne. Jeg var med, da Atlantis sank, og der sørgede jeg for, at vindretningen bar skibene med de flygtende atlantider den rigtig vej væk fra katastrofen.

Jeg har været inkarneret flere gange i Ægypten og var sammen med Seraphis Bay og Hilarion, med til at bygge Keopspyramiderne. Jeg stod personligt for at bygge Sfinksen som er et symbol på de dyriske/astrale kræfter i mennesket, Halvt dyrisk og halvt menneske.

Jeg har haft en ægyptisk inkarnation ca. år 1200 f.Kr., som kong Amenophis d. 3. Det var en 1. stråles energi, der kommer mest markant gennem mig i denne inkarnation, hvor jeg udøvede meget den kongelige magt.

Jeg inspirerede Apostlen Johannes til at skrive det apokryfe Johannesevangelium. Her beskrev Johannes tidløsheden, detaljer fra Jesu virkelige liv, kærlighed og hengivenhed.

Læs resten af kanaliseringen ved at tilmelde dig Debbies kanaliseringer.