Budskaber fra Mesteren El Morya – Nyt foredrag d. 4. Oktober

Sted: ”Det Færøske Hus”, Vesterbrogade 17A, Stuen, København.

Tid: Kl.19.00 til kl.21.30. Dørene til salen bliver først åbnet kl.18.30.

 

Pris: kr. 150,00 inkl. Kaffe/the, småkager.

Emnet: Budskaber fra Mesteren El Morya, som er ved at overtage Manuens embede. Manuen arbejder med det politiske og de geologiske ændringer (især hævelser og sænkelse af landområder). El Morya vil uddybe vigtigheden af vores medansvar, lands- og jordenskarma. Hvad vi hver især kan skabe igennem vores positive sammenhold med alt levende, være banebryder for sammenhold, fællesskab og ind i fællesfølelsen og fælles ansvar. Om vores forpligtelse i, at se nødvendigheden i at få vores liv hen i retning af lige frihed, tolerance og næstekærlighed. Dette indebærer at vi påtager os ansvaret for at rydde op, når der er noget der er uetisk eller forkert i henhold til de åndelige love og vores indre Ånds sandhed. Uddybelse af denne tid og hvad vi skal ændre ved os selv fremover for at klare krystalenergierne og for at få jordens hjerte sammensmeltet med Universets hjerte.

 

 

Efter foredrag afsluttes med sang, hvor Mestrene og englene synger igennem mig og renser alle og hæver vores energier.

 

Tilmelding skal ske senest tirsdagen inden foredraget, hvis du skriver sms på mobil. nr. : 21954839, eller til min mail debbie@debbiechristensen.dk får du tilbagemelding om du ringer til min telefonsvare ringer jeg kun tilbage, hvis der er overtegnet.

Foredrags fil kan downloades på min hjemmeside. www.debbiechristensen.dk