Budskaber fra den kvindelige Mester Portia 7. Marts 2013

Sted: ”Det Færøske Hus”, Vesterbrogade 17A, Stuen, København.

Tid: Kl.19.00 til kl.21.30. Dørene til salen bliver først åbnet kl.18.30.

Pris: kr. 150,00 inkl. Kaffe/the, småkager.Portia

Emnet: Budskaber fra Den kvindelige Mester Portia fra 7.stråle, som vil tale om forvandlingens alkymiske kugle, hvorledes vi hver i sær er i en forvandlingsproces, hvor vi om molekylære vores substans fra at være jordisk til at være atmisk/kosmisk. Hun vil tale om hvorledes vores instrument/legeme er et alkymisk transformer som reagerer ud fra de kosmiske forandringer og jordens atmosfæriske svingninger. Vigtigheden i at samarbejde med naturkræfterne for at kunne klare de nye tidsenergier og de atmosfæriske kræfter.

Efter foredrag afsluttes med sang, hvor Mestrene og englene synger igennem mig og renser alle og hæver vores energier.

 

Tilmelding skal ske senest tirsdagen inden foredraget, hvis du skriver sms på mobil. nr. : 21954839, eller til min mail debbie@debbiechristensen.dk får du tilbagemelding om du ringer til min telefonsvarer ringer jeg kun tilbage, hvis der er overtegnet.

Foredrags fil kan downloades på min hjemmeside. www.debbiechristensen.dk

Læs nyhedsbrevet her – http://eepurl.com/v7P3L