Budskaber fra Den store Kongedeva Bastro og Sidhe folket

Budskaber fra Den store Kongedeva Bastro, som regerer over hele Skandinavien. Bastro vil denne gang tale om fællesskabsfølelsen der er ved at blive opbygget imellem Devaerne og mennesker. Bastro vil fortælle om hans arbejde og hele hans mandskab indenfor devaerne, hvad de udretter og gør for at højne Jorden Gaias natur og klimaet, således så vi kan klare de store omvæltninger med store naturkatastrofer og naturændringer. Bastro vil fortælle om de tiltag der er sket siden sidst. Devaerne er meget oprørt over menneskets uvidenhed og naivitet. De er chokeret over hvad mennesker lader sig finde i og handler usandt til sig selv. Til sidst vil han tale om at jorden er vores hjem, som vi skal værne om.Ireland

Bastro har inviteret en fra Sidhe-folket Danakaan – den høje mand fra Irland. Danakaan vil tale en del på engelsk og Sct. Germain vil sige, hans ord på dansk. Danakaan kalder til samling og beder menneskeheden om samarbejde. Han vil tale om Sidhe-folkets tegn og arbejde for det gode for jorden og dens levende væsener. Han kommer selv fra Kildemock i Irland og oprindelig fra stjernen Orion. Danakaan kommer sammen med Det Celtiske Råd og deres kor, vil synge igennem til sidst.

Efter foredraget afsluttes der med sang, hvor Mestrene og englene synger igennem mig og renser alle og hæver vores energier.
Køb foredraget på lydfil
Praktiske oplysninger

Sted: ”Det Færøske Hus”, Vesterbrogade 17A, Stuen, København.
Tid: Kl.19.00 til kl.21.30. Dørene til salen bliver først åbnet kl.18.30.

Pris: kr. 150,00

Bagefter serveres der gratis kaffe, the og småkager til alle deltagere.

Tilmelding skal ske senest Tirsdagen inden foredraget. Hvis du sender en besked til mit mobilnr.: 21 95 48 39, eller E-mail: debbie@debbiechristensen.dk, får du tilbagemelding, lægger du en besked på min telefonsvarer ringer jeg kun tilbage, hvis der er overtegnet.