Kanalisering af Jorden Gaia – februar 2022

Det er mit store håb og ønske for jer, at bringe jer den visdom, viljestyrke og kærlighed i denne tid, som bringer mange store udfordringer ikke mindst i den kosmiske forvandling som alle går igennem selv jeg som jeres Moder Jord. Da jeg som Gaia er den kraft, som al eksistens på jorden gør at de lever, ånder og får alt til at gro, vokse og bringer liv til alt levende. Det er den livskraftsenergi som gennemstrømmer jer som er min universelle kærlighed og former jer til den I er og videre udvikler jer til i hele jeres Livsproces både Læs mere

Nyt foredrag: Budskaber fra Den store danske Kongedeva Bastro – Torsdag d. 3. Maj 2018

Budskaber fra Den store danske Kongedeva Bastro som for to måneder siden har valgt at trække sig som den der indenfor Devaverdenen styrede Skandinavien og står nu koncentreret for Danmark og kongedevaen Birkelse for Sverige og kongedevaen Bergenaa for Norge og Kongedeva Cirkelsvan for Finland. Hvorfor Bastro har valgt dette er fordi en stor talsmand fra Sidhefolket Sethuna, som kommer igennem bagefter Bastros tale har påpeget at det ikke kan nytte noget, de påtaler at mennesket har for travlt og har for store arbejdsområder, når de selv gør det samme. Bastro vil fortælle, hvorledes han allerede arbejder på mere økologi/ Læs mere

Budskaber fra Den store Kongedeva Bastro og Sidhe folket

Budskaber fra Den store Kongedeva Bastro, som regerer over hele Skandinavien. Bastro vil denne gang tale om fællesskabsfølelsen der er ved at blive opbygget imellem Devaerne og mennesker. Bastro vil fortælle om hans arbejde og hele hans mandskab indenfor devaerne, hvad de udretter og gør for at højne Jorden Gaias natur og klimaet, således så vi kan klare de store omvæltninger med store naturkatastrofer og naturændringer. Bastro vil fortælle om de tiltag der er sket siden sidst. Devaerne er meget oprørt over menneskets uvidenhed og naivitet. De er chokeret over hvad mennesker lader sig finde i og handler usandt til Læs mere

Nyt Foredrag: Budskaber fra Den Store Kongedeva Bastro 07-05-2014

Budskaber fra Den Store Kongedeva Bastro, som vil uddybe hans videre arbejde indenfor Devaverdenen og hvorledes de arbejder lige nu med at hjælpe naturen, dyrene og naturens levende væsener, der ligesom os mennesker i denne tid bliver løftet i dimensionerne. Der sker en rivende åbning med deres sensitivitet og kommunikation imellem hinanden og til os mennesker. De hjælper især de dyr der er tæt på mennesker. Derefter har Bastro inviteret Kicardro fra Sidhe-folket, som vil fortælle om Sidhe-folkets rige, som er indvendig i jordens indre og hvorledes de har missioner ud til os mennesker, regulerer og balancerer vores energier, inspirerer Læs mere

Budskaber fra den store Kongedeva Bastro

Foredrag: Torsdag, den 02.10.2014.   Sted: ”Det Færøske Hus”, Vesterbrogade 17A, Stuen, København. Tid: Kl.19.00 til kl.21.30. Dørene til salen bliver først åbnet kl.18.30.   Pris: kr. 150,00 inkl. Kaffe/the, småkager. Budskaber fra den store Kongedeva Bastro, som vil uddybe de stærke bevidstheds udvidelser, som foregår lige nu og hvad det medfører. Samtidig vil han fortælle om det store arbejde de gør indenfor devaverdenen og det de planlægger op til jorden skal løftes til 7. dimension her den 21.december 2014, hvad det medfører for os og gode råd. Samtidig har Bastro inviteret Azariel som er en stor ærkeengel, som arbejder Læs mere