Nyt foredrag: Budskaber fra Herren Melchizedek – 1. September 2016

Melchizedek er Universets logos og når ud i vores kæmpestore Kosmos. Som kosmisk energi legemliggør han flere typer samtidig. Når du træder ind i Melchizedeks energi, føles det som mange bevidstheder eller sind, som alle er til stede samtidig. Inde i Melchizedek findes hele universet.
Hele menneskeheden er på jorden tager deres indvielser i hans gyldne kammer. Melchizedik overvåger også de højere indviede eller disciple, som gennemgår opstignings- og genopstandelsesindvielser fra sjette, syvende og opefter).

Melchizedek har bedt mig om at komme igennem til næste kanalisering, da han har godkendt mig som kanal og at jeg vil kunne klare hans energier, selvom han må nedtone dem i henhold til hvad jeg som kan kanal kan klare.

Melchizedek er nu i stærkt samarbejde med Adromedarez fra Andromeda-galaksen om at tilføje jorden de hjælpemidler til at komme igennem den androgyne syntese. Det vil sige at træde ind i den højere kosmiske bevidsthed og dermed føre jordens bane ind i de rette energier og den rette musikkode, Jorden stemmer falsk i øjeblikket på grund af det jorden går igennem.
Melchizedek vil tale om vores forpligtelser, vores karma forpligtelser, vores Dharma (retfærdighed og fred), vores kærligheds forståelse og troen på det godes princip.
Melchizedek vil komme ind på vores udvikling af vores Merkaba. Repræsenterer vores inter-dimensionelle lyskrop som bruges til at rejse mellem forskellige dimensioner.
Kumeka lysets herre vil sammen med Melchizedek og englekoret afslutte med sang, hvor de åbner for Den androgyne syntese på jorden.

Efter foredraget afsluttes der med sang, hvor Mestrene og englene synger igennem mig og renser alle og hæver vores energier.

Download som lydfil