Nyt Foredrag Torsdag d. 2. Marts 2017

Budskaber fra Mesteren El Morya, som nu er ved at overtage Manuens embede. El Morya står for 1.stråle, der har hovedansvaret for den nuværende menneskeheds politiske og fysiske udvikling. Da det er ham der har til hovedopgave at påvirke det politiske system på jorden, da Guds Vilje kan udtrykkes gennem de politiske beslutninger, der passer ind i menneskehedens udviklingsplan har El Morya ønsket at komme igennem og fortælle noget om det store skakspil at holde rimelig ro på verden situationen og så alligevel lære menneskeheden om forskellen på magt/begær og den nye tids måde at skabe fællesskab og forening med alle uanset, hvor på jorden de kommer fra. El Morya vil ligeledes tale om hvorledes vi kan tackle den bevidsthedsudvidelse, som sker i øjeblikket og de forandringer, som sker på jordens geologiske forskydninger og ændringer i klimaet og naturforandringer.

El Morya lader Lady Celeste komme igennem i slutningen af foredraget da hun ikke fik talt om hvorledes de mennesker som udspringer fra nisserne, som høre under Devariget. I april foredraget vil Sidhe-folkets udsending fra Eremitageslottet Emitagita komme igennem sammen med Bastro Kongedevaen over Skandinavien..

Efter foredraget afsluttes der med sang, hvor Mestrene og englene synger igennem mig og renser alle og hæver vores energier.

Læs mere her