Budskaber fra Mesteren Jesus – December 2017

Budskaber fra Mesteren Jesus, som har ønsket at komme igennem her i julemåneden. Mesteren Jesus også kaldet Sananda er på alle stråler, men ligesom Mesteren Kuthumi har han en særlig funktion på kærligheds-visdomsstrålen i tæt samarbejde med Kristus, Herren Maitreya. I de forløbne 2000 år har han været 6.stråles Mester, fordi denne stråle svarer til den energi, som har bestrålet Jorden i Fiskens Tidsaldre, som han indledte.

Som 6. stråle-Mester stod han for religiøs hengivenhed og havde som særlig opgave at sørge for en stimulering af det indre lys i den kristne kirke, således at Kristus impulsen kunne ændre Vestens mennesker mest muligt, så de kunne forberedes til Vandbærertidsalderens nye frekvens. Den kosmiske Kristus, Herren Maitreya, der inkarnerede noget af sit væsen i Jorden, igennem Jesus vil denne aften gå sammen igennem og fortælle om det at udføre mirakler, den healende kraft igennem bøn, tilgivelse og i Jesus Kristus navn. Jesus vil tale om kærlighedens vækkelse og healende arbejde han gør igennem mange mennesker og hans arbejde med at bekæmpe de negative kræfter på jorden.

Derfor at Jesus ligeledes på grund af forespørgsler inviteret Den kendte danske verdensgenløser og filosof Martinus til at komme igennem sammen med Kristus, Herren Maitreya og tale om Gavekulturen, Giveevnen, Gaveprincippet og den virkelige gaveydelse. Menneskets Dyriske undergang og Kristi opstandelse i det jordiske menneske og det fuldkomne menneskes fødsel.

Til sidst vil Herren Maitreya, Kristus og englene synge julen ind.