Kanalisering med Mesteren Lady Venus

I denne tid modtager I rigtig mange indtryk, men også mange energier. I juli, august og september modtager i Sirius energierne, som har været ekstra kraftige. Vi har i samarbejde med Sct. Germain fået installeret et æterisk undervisningssted på Det åndelig Videns Center The Wings of Freedom, som ligger æterisk over Farumskovene. Det vil sige, at der er lavet et større uddannelsessted for samarbejdet imellem Sirius og Jorden. Sirius har samtidig opgraderet krystallerne på jorden, således så krystallerne kan rense og højne jordens og dens levende væseners legemer helbredsmæssigt både psykisk, fysisk og mentalt. Krystalriget er jordens og de levende væseners DNA, det vil sige hele hukommelsen om fortiden, nutiden og fremtiden. Det vil sige, at det samme gælder for krystalriget i hele det kosmiske univers. Krystalriget (Universet) er det samme som den kosmiske energi vi lever og røres i. Når vi har opgraderet krystallerne på jorden og dermed givet mulighed for, at kunne helbrede jorden og dens væsener væk fra de mange problematikker der er i denne tid. Om du holder en stor krystal i hver hånd en halv time eller indtil den bliver overvarm, så sætter du svingningerne i gang, således så du kan fjerne mange problematikker du måtte have, men i henhold til din udvikling og hvad du er klar til at give slip på. Især når du har inflammation eller overild kan det afhjælpe betydeligt. Det er især godt lige nu, hvor I modtager mange energier, soleksplosioner, magnetiske vinde, meteorer og kraftige gammastråler, som kan give mange fysiske smerter og helbredsmæssige udfordringer.

Da min tvillingeflamme Sanat Kumara har overtaget Solar Logis embede, har jeg valgt at tage til jorden og arbejde for at hjælpe på især kærlighedsplanet. Jeg arbejder stadig på Venus, men har en stedfortræder, som jeg er i tæt samarbejde med. Jordens menneskehed og levende væsener står overfor at gå fra den gamle tidsalder og til den nye tidsalder, dette indebærer at mange lige nu står i en stærk skillelinje i deres liv om det er arbejde, bolig, partnerforhold, venskaber, familieforhold og tro/overbevisninger. Det er en tid for mange at skilles om de er ægtepar, venner, familie og andre relationer må de gå andre veje og skilles. Nogen for en tid indtil deres udvikling gør at de kan mødes igen og eller for nogle er de kommet for langt fra hinanden. I forbindelse med at Sirius folket og jeg har opgraderet krystallerne, har vi samtidig opgraderet alle pyramiderne rundt omkring på jorden både dem under jorden og dem over jorden. Når vi gør dette, vil det medføre store indsigter, pludselige stærke intuitioner og klarheds syn, klardrømme og visioner. Dette indenfor alle forskellige videnskaber, om det er litterært, kunstnerisk, kulturelt, lægelig/medicinsk forskning, forskning indenfor samfund/trivsel, helbredelse, forebyggelse, pædagogik og undervisning, ægteskab og børneopdragelse, stress og ledelse, samarbejde, filosofi og sociale sammenhænge, teknik, videnskab, robotter og hjælpemidler, rum og astronomi, astrologi og meget mere. Undertrykkelse af levende væsner uanset race, køn, religion eller politiske indstillinger. I vil se, at der kommer mange tiltag og hvor der i det, vil komme visse hindringer fra mennesker som er bange for deres position og magt. Derved kan de forsøge at hindre økonomisk støtte for eksempel.

Der vil komme meget op om de forskellige kommuner, styrelser med videre og deres brug af økonomiske midler og dermed udarbejdelse af bedre styringer i jeres samfund. Der er meget forskning nu i forbindelse med sygdomme, virus, infektioner, betændelse, fysiske, psykiske og mentale sygdomme og hvor der tydeligt også vil blive forsket i allergier og bivirkninger. Derfor må der tages højde for hvem der kan tåle visse mediciner, homøopatiske remedier og kosttilskud, men også forebyggelse, hvor flere vil reagere på visse vacciner og mediciner. En af faktorerne er, at mange mennesker, ligesom dyr, er blevet mere sensitive og dermed meget følsomme. Denne sensitivitet kommer også til udtryk i følsomhed overfor socialt samvær, svært ved mange mennesker, lydfølsomhed og følsomhed over for stress og krav. Ligeledes er der samfundets krav om at du skal være normal, du skal have en partner og børn, du skal tjene mange penge, du skal helst have en akademisk uddannelse og så videre. Du skal helst være tro til din slægts religion eller politiske indstilling eller at det er unormalt ikke at være sammen med det modsatte køn, altså det er ikke rigtig at være til eget køn eller transkønnet. Ligeledes kan handicappede eller mindre bemidlede på grund af forskellige omstændigheder have samme oplevelse.   I denne tid er der meget force på at ændre dette og komme ind i det som vi kalder den nye tidsalder og det den repræsenterer, som lige rettighed, frihed og ligestilling. I dette år vil der ske mange uforudsigelige ting, meget splittelse imellem hinandens tro og indstillinger på det globale plan, meget nytænkning i at løse akutte behov enten på grund af virus udbrud, demonstrationer, vejrets voldsomhed og hele det økonomiske ragnarok. Når mennesker bliver stresset, økonomisk presset og underlagt noget der egentlig er imod de rette værdinormer, da handler kvinder, børn og mænd desværre ofte i en manglende empati, med indlevelse af andre og udøver en egoisme, egenrådighed og magtsyghed især når det handler om at bevare sin position og magt.

Derfor bliver mange prøvet på at sige fra og vide de har ret til at sige fra og søge hjælp. Mange må sygemelde sig i denne periode og få rettet op på deres helbred og vilkår. I dette perspektiv må mange erkende, at de ikke har nok tid til at leve og være nok for andre, flere søger andre job, pension, eller flytter ud til mere ro og natur. Ønsket om at gå indad, meditere, dyrke interesser og få tid til deres kære. En anden tendens er også at mange udvikler sig væk fra gamle normer og indstillinger, væk fra at følge ritualer, trosopfattelser eller politiske indstillinger og søger imod deres indre og gå ud fra deres egen indre forbindelse om det så er til Engle, Mestre, Gud og/eller intuition. Dette at stole på sin egen dømmekraft, livskundskab og følelse af hvad der er rigtigt. Dette at forstå vigtigheden i at forbinde sig til sin ånd i stedet for egoets manglende selvværd, at sætte sig ud over angst, frygt, had, misundelse, vrede og begrænsninger og stole på at ens ånd kan og er i ét med kærlighedsprincippet. Det kosmiske univers og den kosmiske bevidsthed er kærlighed og denne kærlighed er grundtonen der gennemstrømmer alt i universet. Ved at forbinde dig til denne kærlighed sætter du dig nemmere udover dine blokeringer, begrænsninger og de eventuelle udfordringer du møder på din vej.

Mange af de energier, tanker og følelser du modtager er i mange henseende udefra kommende og derfor er det godt at du på din måde mediterer, beder om vi fjerner eller normalisere det, eller motionerer, maler eller skriver det ud. Det er mit ønske at hjælpe jer i denne proces og den vigtige udvikling I går igennem. Meget er I udfordret, men I får også meget hjælp fra os og ved energiportalåbningerne og dimensionsstigninger løftes I over mange gamle mønstre og energier. Må kærligheden få lov at gro og udvikle sig i dig. Må solen lyse i dig og i dit hjerte.  

I kærlighed Lady Venus