Kanalisering fra Sct. Germain

Master st. Germain

Kanalisering fra Mesteren Sct. Germain. November 2020 

Det er mig en stor glæde at kunne viderebringe denne måneds kanalisering. 

Vi er i en tid, hvor der i allerhøjeste grad sker mange forandringer og store udfordringer for jorden Gaia og hendes beboere. 

I mit virke som den Mester, der repræsenterer ansvaret for civilisationen og embedet som den nye tidsalders Fader. I mit embede vil jeg søge at løfte hele menneskehedens civilisation gennem den vanskelige omstilling af politik, uddannelse, det økonomiske system, videnskab og kunst. 

Fordi jeg har arbejdet meget gennemgribende indenfor disse områder igennem Europas historie, er det således at vi arbejder meget på at skabe et Europa som kan holde balancen i den nye tidsalder, man kan sige, at Europa bliver foregangslande i forhold til balancen, sådan at det feminine og maskuline, følelse- og tanke-planet, det modtagende og givende princip for jorden kan klare denne forvandling. 

Da vi de senere år har skabt det store Videnscenter: The Wings of Freedom over Nordsjælland ved Farumskovene på det æteriske og kausale plan, er det fordi de Centrer/ Ashrams vi har som Mestre rundt om på jorden, har skulle sikre vores videns base imod det mørkes infiltrering. 

Derfor er der ekstra mandskab og sikkerhedsforanstaltninger på alle ashrams, centre og især på The Wings of Freedom. 

Mange af jer er endnu mere nu blevet opmærksomme på den kamp der er imellem det såkaldte onde/mindre gode og det godes kærlighed og den kosmiske kærligheds energi. 

I denne tid bliver I endnu mere udfordret på alle planer, især da der er meget dyriske og barbariske kræfter i gang, hvor mange af jer i jeres udvikling er langt fra disse primitive handlinger. 

I skal dog være opmærksomme på, at alt er såre godt, der er en hel klar mission, en årsag bagved hele den kraftige udvikling fra det mere dyriske princip til det humane og kærlige menneskerige, når mennesker har sluppet det mere dyriske princip og ikke kan nænne at skade noget eller nogen. 

I har skulle konfronteres med mange problematiske ting,  såsom valget i USA og andre lande, som jo med al sin tydelighed er udrensning af kapitalisme, sexistiske tendenser, misbrug af børn, kvinder og mænd, glamour og selviskhed, egenrådighed, nærighed, uvillighed til at hjælpe folk i nød, de rige som bliver rigere og fattige bliver fattigere, talen ned til handicappede, demente, syge, fattige og dårligere bemidlede mennesker samt resterne af Lemurien og fra Atlantis-tiden.

I skal huske at der er nogle som kan være meget gamle sjæle, som afvikler gammel karma eller mennesker som blot er blevet så sensitive og HSP ( highly sensitiv person) eller har en diagnose på grund af trauma, så de blot har brug for al den hjælp de kan få. 

I henhold til karmaloven må vi gribe ind og hjælpe, hvis du beder os om tilladelse, også for din næste om du beder os om det. I skal vide at vi hjælper mere end vi faktisk mange gange må, fordi vi ikke kan lade være. Husk at nåden er den gave, hvorved englene hjælper. Dog er den største fjende for dig; din vrede og had, da det er porten ind til det mørke, det ondes princip. Du kommer ingen vegne med vrede og had – af det kommer kun lidelse.

Det skaber desværre en stor barrikade i forhold til om vi kan nå dig, mange er i øjeblikket i konflikt om deres tro, religion og I skal vide at alt er ånd og i den kosmiske kærligheds energi er der ingen forskel imellem tro og videnskab. Jeg selv arbejder på højtryk for at få ophævet denne illusion. Jeg arbejder som den mester jeg er, både med lægevidenskab, forskning, alternativ medicin/homøopati, religion og videnskab, økonomi og pengeløst samfund, alt hvad I overhovedet kan forestille jer. 

Uvidenhed er den største fare og manipulation er din fjende af værste skuffe. 

Du kan stå overfor en person, som for eksempel en politiker, som står og udtaler sig med en af de største løgne og samtidig gør noget der er godt. Husk på at der er en gnist af det gode i alle også selv i et rovdyr er der kærligheden til dens kære.  

Magten er en af de største fjender, hvad skal du bruge den til, hvorfor vil du have ret, hvorfor vil du undertrykke bare for at du vinder. Hvorfor kritisere nogle, hvor du i realiteten selv har nogle af de samme tendenser eller hvor du er færdig med det og ikke indeholder det, forstå at kun ved at vi gennemlever det, kan vi blive mættet af det, ligesom du er blevet især her i de senere år, hvor det har vældet ind med påvirkninger og udfordringer. 

Vi fra mestrenes side arbejder på højtryk og har forsøgt at rense jer igennem jeres drømme og med andre udfordringer især i den senere tid. Nogle har oplevet nærmest mareridtsdrømme og kraftige energier, betændelses tilstande, forhøjet blodtryk og manglende jordforbindelse. 

I har den 11.11 2020 en meget kraftig energiportal-åbning som arbejder meget op til denne dato, med jeres balance imellem det feminine/maskuline, yin og yang, moder og fader. 

Det er ligesom den 2/2 2020 cirklen nu afslutter årets cyklus om at du har nået en højere opstigning, erkendelse og opvågning. 

Du er blevet endnu mere vis og ved bedre din vej frem. Vi guider dig videre og vil føre dig igennem denne energiportal, så du er klar til den 12.12.2020. 

Du vil i denne tid opleve at du trækker dig meget fra andre og samfundet, går i hi og søger indad. Du føler for at meditere og leve sundt, leve i overensstemmelse med din sandhed. Du vil kunne få en længsel efter at bo mere i naturen eller i at søge viden og udvikle din horisont og viden for at manifestere det du gerne vil opnå og eventuelt også gøre som forskel. 

I henhold til COVID-19 vil det udvikle menneskehedens forståelse for at højne deres sundhed og immunforsvar, renlighed og empati og kærlighed til andre uanset tro, race, politiske ståsted eller anden indstilling. Ligeledes også den måde I behandler dyr på. Så længe en produktion af dyr er nede på et mindre antal og hvor landmanden har et mere personligt forhold til dyret, er der en klar forskel, men da alt nu desværre går meget i overproduktion, vil det give følger som sygdomme og infektioner, Covid 19 med videre. Når kærligheden mangler og respekten for dyret vil det ødelægge de godes kræfter. 

Der er desværre den risiko at radikaliserede religiøse personer vil udfordre som de gør nu i Frankrig og kan udvikle en mindre krig, men dette arbejder vi på højeste niveau for at hindre. Nu og videre frem indtil 2047 er der visse risici, men da vi allerede nu har hindret mange naturkatastrofer og megen ufred er det i vores højeste beredskab lykkedes at hindre meget. I dette lys er det vigtig ikke at dømme andre fra visse religioner og lande, men forstå at det kun er visse primitive fanatikere som reagerer og at det ikke skal gå udover dem som er i den samme tro eller race. Du kan opleve et land, hvor der kan være meget primitive mennesker og samtidig højtudviklede mennesker. 

Da vi er inde i den tid, hvor det er profeteret at mange dør, skal I se døden lige som fødslen: det er en solnedgang fra den åndelige side og solopgang i den fysiske verden – ligeså er døden en solnedgang til at gå ind i solopgang i den åndelige verden. 

Mange af dem der går over er dem der skal fødes igen med den nye tids energier, nogle vil dog skulle videre til andre planeter indtil de er klar til at fødes på jorden Gaia. 

I kan opleve, der er flere omkring jer der bliver syge og dør og hvor I ikke har kunne hjælpe på grund af at de hænger fast i den gamle tidsalder.

Der er meget energiarbejde for jer alle og til tider kan det være meget kraftige energier. Husk der at give over til Gud og den åndelige verden og bed os tage over og hjælpe jer. 

Bed gerne hver dag om beskyttelse og hjælp og vi vil lede jer frem til det rigtige for jer og for det højeste gode. 

Lyt til din indre stemme, 

Lyt til den stille fornuft,

Lad kærligheden være din ledetråd,

Lad empatien, tålmodigheden og tolerancen tage over og lad blidhedens kærtegn favne dig.

Lad solen oplade dig og regnen rense dig og den stille brise fortælle dig, at englene er ved dig og husker dig på, at du aldrig er alene. 

Jeg tager dig i min hånd og går sammen med dig for vi skal sammen danne den enhed med altet som altid har været og ligeledes altid har været det du skal tilbage til og forstå, at du kan ikke fjerne dig fra det legeme du bor i eller din jord som du er en del af eller det univers du lever og røres i. Ikke en celle/atom eller stråle kan flytte sig fra den enhed for universet kosmiske plan og er kærlighed på det højeste plan. Verden er evigt bestående og ligesom træerne tilsyneladende dør i efteråret og genopstår til foråret, er du evigt bestående. 

Vi lever i en fantastisk og forunderlig verden, udforsk den og søg og du skal finde så meget visdom og kærlighed. 

Søg indad og find din indre fred, stol på dig selv i din inderste kerne, ikke det den ydre verden nødvendigvis fortæller dig, men det din indre stille stemme fortæller dig. 

I dybeste kærlighed beder jeg dig om at tage min hånd, så vi sammen skaber den nye tidsalder og det rige som vores jord Gaia vil give os. 

I kærlighed, Sct. Germain.

I den overskuelige fremtid vil kanaliseringen være på skrift og muligvis senere som podcast (optaget lyd) via min hjemmeside. For at kunne modtage kanaliseringen, oprettes der en bruger på min side hvor man så får adgang til kanaliseringen som tekst og muligvis senere lyd som podcast. Kanaliseringen vil koste 125kr inkl. moms om året (for 10 kanaliseringer) og vil træde i kraft fra 2021 – indtil da bliver kanaliseringer sendt ud gratis via nyhedsbrev og web.

Mere info om dette kommer så snart det er klar til brug.
Knus & Kram Debbie