Kanalisering fra Jesus

Jesus also called Sananda

Kære alle sammen,

Mit navn er Jesus Kristus også kaldet Sananda. 

Jeg ønsker jer en rigtig Glædelig Jul og Godt Nyt år! 

Det er en meget stor glæde for mig at komme igennem med denne skriftlige kanalisering for december 2020. 

Det er en meget vigtig, epokegørende og krævende tid for hele jorden Gaia og dens levende væsner. Denne tid hvor fårene bliver skillet fra bukkene, som jo betyder en kamp imellem det feminine og maskuline, men også en kamp i forhold til territorium, magt, selvrådighed, egoisme, at gøre handlinger for egen vindings skyld uden medfølelse, tolerance og samarbejde med andre, men kun ønske penge og magten til at være den stærke uden hensyn til de svage. 

Disse dyriske tendenser er meget intense lige nu, men overfor det står ønsket om frihed, ikke en frihed hvor det går ud over andre, men hvor man samarbejder på tværs af tro, race og overbevisning. Hvor udgangspunktet er en dialog i ønsket om samarbejde og enighed uden at udnytte andre, bagtale, sige dårligt om andre men i stedet for tale fra hjertets forståelse, kærlig omsorg og tolerance. 

I en periode imellem den gamle tidsalder og den nye tidsalder er der stærke kampe, intriger, vold og krigeriske handlinger. 

Pengemagtfulde mennesker opkøber og infiltrerer for så at ville tage styringen og magten over andre, blot fordi de mener, at deres tro eller meninger er det sande. 

I bliver prøvet meget på jeres skelneevne. I alt sin enkelthed er det sådan at de som bruger magt og deres position til at styre andre ud fra deres egen sandhed uden dialog og enighed med folket, deres gruppe eller sammenslutning med videre, hører den gamle tidsalder til. 

I den nye tidsalder går man i dialog, alt er for det godes princip, omsorg og medansvarlighed for sine medvæsner. 

Evnen til ikke at overforbruge på trods af andres død eller levevilkår. 

Mange tror de er gode og sande mennesker, men hvor de i realiteten dyrker pengemagten i stedet for at skelne, hvad der er nødvendigt. 

Dette at begære eller at ville gøre en forskel globalt bør være for at glæde og højne andre, inspirere og skabe noget der forbedrer andres levevilkår. I stedet for at blive betydningsfuld have en magtfunktion og være noget stort på bekostning af andre. 

Et fælles ansvar for hinanden og for Jorden Gaia og dens medvæsner kommer igennem dine ændringer i din hverdag igennem din udvikling til en højere bevidsthed, levevis, hvor du i handling undgår så meget som muligt at skade. 

I dette år har I gennem hele året været i energiportalåbninger hver måned og løbende opdateringer af energier fra Sirius, Plejaderne og Andromeda. Samtidig med de kraftige konfrontationer imellem de nære til dig, på dit arbejde, dit land og alt fra det globale. Du har muligvis skullet forholde dig til mange smerter, sygdomsomstændigheder fra enten dig selv, dine nære eller fra andre. Dette har så haft angst, frygt, magtesløshed, træthed, stress og overenergi i kroppen til følge. 

Dette at blive begrænset af restriktioner, har dermed givet stof til eftertanke, refleksioner omkring dit liv og din indre åndelige forbindelse til dit hjertes stemme, fornuft og skelneevne.  

Den 12.12.2020 vil du komme meget ind til kernen af, din gerning, din position i dit liv og dine gøremål. 

Vigtigheden af at være sand til din egen indre stemme, følelse, skelneevne og samvittighed. Til din forpligtelse over for dig selv, som den du er i din ånd, din krop og din gerning, men også dette at være, et kærligt eksempel for dine medvæsner. 

Den 14.12.2020 er der total solformørkelse og du vil da gå ind i stærke processer op til den 21.12.2020 hvor energierne skifter til mere rolige energier i Julen og for 2021 end det har været for jer i hele 2020. 

I er blevet og bliver meget prøvet på jeres stolen på jer selv, jeres medvæsner og på det åndelige plans hjælp til jer.  

Mange af jer glemmer måske i alt jeres stress, forvirring, vrede og harmfuldhed, at forblive i jeres indre kontakt til jeres intuition og kommunikation til os jeres hjælpere. I glemmer at stoppe op og give slip på alt jeres overkontrol og bekymring og i stedet hvile i jeres tro på det gode, det sande og smukke i vores univers om det er mikro-, mellem- eller makrokosmos. Universet er så vidunderlig smukt og Gaia har så smuk en natur I bør elske og værne om. Ligesom jeres smukke legeme og aura. Drik af det livgivende vand og spis af de sunde urter, grøntsager og frugt. Jorden er så beriget – og vid at du netop i kærlighed er med til at I skal have en giftfri Jord og krop, at urter og frugt kan rense jeres vand når I drikker det, at de frugter, urter, planter og grøntsager jorden giver jer kan rense jer for giftstoffer, tungmetaller og plastik, det er en gave. 

Jordens menneskeheds bevidsthed skal højnes til at forstå hvad de gør imod jorden og give det tilbage som jorden Gaia har brug for. 

Vi i Det åndelige søster- og broder-fællesskab, engle og devariget, galakserådet, og det karmiske råd vil gerne takke jer for det store arbejde i gør hver dag og nat. VI er jer meget taknemlig for jeres store indsats og det store energiarbejde I gør. 

Vi samarbejder med jer i døgndrift. Mange af jer bliver undervist af Mestre fra Siriusplan og Plejaderne på det store videnscenter The Wings of Freedom der ligger over Farumskovene.  

Det er blandt andet Kuthumi og jeg der inkorporerer al undervisningen fra Sirius og hvor vi også sammen med de andre mestre, engle og devaer styrer arbejdet med hjælp, healing og råd til syge, psykiske syge og mennesker i nød og vanskeligheder. Vi har ligesom jer meget travlt, men dog vil jeg sige, at idet jeres bevidsthed er hævet så meget er der et stor gå på mod og en stor vilje til at hjælpe med. 

Det handler især om at få menneskers bevidsthed til at forstå vigtigheden af at højne deres åndforbindelse til deres indre intuition, indre kommunikation og at blive sand til dem selv og leve sundere og forstå at det at leve sundt blot er at få mere frugt og grøntsager, urter og friske krydderurter. 

I er flere der nu oplever I skal gå fra den åndelige sammenslutning, trosretning eller andet, hvor I har brugt meget af jeres liv og nu mere er dér, hvor I skal gå ud fra jeres egne redskaber og egen indre forbindelse. I kan godt føle jer ensomme i starten, men I kan dog i mange tilfælde stadig være i forbindelse med de venner som I havde om blot de vil dig det godt og accepterer dit valg. 

Meget af den angst og frygt mange har for økonomien og det at geare ned kommer meget fra tidligere liv og dette at skulle kæmpe, skulle præstere, skulle være noget – og ikke mindst angsten for sygdomme.  

Det er så vigtigt at du stoler på dette at leve enkelt, sundt og på den måde du gerne vil for at støtte din sandhed, men også for at vise eksemplet. 

Jer der skal være meget på og skal gøre en forskel for det I, brænder for, skal også huske at passe på jer selv og ligeledes se på om de ideer kan støttes økonomisk af andre og eller I igennem en sammenslutning, organisation, tænketank eller forening vil kunne få hjælp. 

I jeres land og globalt skal hele forståelsen af åndsliv, kunst, kultur, sundhed, klima og etik højnes. 

Da jeg gik på jorden, da var mit lod at profetere, men også at provokere i mange tilfældige kan det være nødvendigt, men husk det skal gøres uden vrede og had, men med tolerance og medforståelse. Det skal gøres i kærlighed, tolerance og forståelse af at om nogle mennesker ikke har den bevidstgørelse, så kan de ikke gøre andet end det, de gør, men du kan være med i denne bevidstgørelse. Alkærlighed og oplysning er fremtidens kodeord. 

Sammenkædning af videnskaben med åndsvidenskaben er nødvendig for der skal ikke være nogen adskillelse. Den skabende energi vi alle gennemstrømmes af, indeholder kærlighedsprincippet. Uden kærlighedsprincippet vil verden være gold og uden mening. Stol på kærligheden stol på at lyset altid vil vinde over mørket. Alt hvad mørket end prøver så vil det kæmpe imod sig selv. Årsagen er at når du tænker på skabelsen som sker når en sædcelle og et æg mødes kan det ikke blive befrugtet om ikke der er harmoni og kærlighed til at danne en skabelse.  

Jeg og Kuthumi repræsenterer Kristusenergien på jorden. Kristusenergien er den samme som den kosmiske energi, Denne energi gennemstrømmer alt levende og ligesom solen skinner, så løber den gennem alt uanset tro eller race. 

Denne energi respekterer alt, den elsker alle og den drager omsorg for alt skabt. 

Julen er alkærlighedens budskab at elske hverandre.  

Julen er glæde og det givende princip og hvor englene er dig nær uanset hvem du er og nisserne, alkymisterne skaber glæde og spilopper. Bliv som et barn igen og nyd denne jul 2020, som en Jul, hvor kærligheden vil strømme til dig fra Julens engel og fra mit dybeste hjerte. 

I kærlighed Jesus Kristus Sananda. 

Jeg vandrer med dig og er i ét med dig. 

Jeg taler igennem dig, 

Lytter, ser og observerer, 

Kristus stråler igennem dit hjerte 

Kærligheden gennemstrømmer alt. 

Jeg tager din hånd og går med dig 

Igennem din vej. 

Frygt ikke og giv angsten og dine problemer 

til mig. 

Husk dine problemer er også kærlighedsåndens problem. 

Lad englene synge 

Lad Julestjernen tænde dit lys 

Som aldrig forgår. 

I dybeste kærlighed 

Jesus Kristus 

Kanaliseret af Debbie S. Christensen december 2020.

I den overskuelige fremtid vil kanaliseringen være på skrift og muligvis senere som podcast (optaget lyd) via min hjemmeside. For at kunne modtage kanaliseringen, oprettes der en bruger på min side hvor man så får adgang til kanaliseringen som tekst og muligvis senere lyd som podcast. Kanaliseringen vil koste 125kr inkl. moms om året (for 10 kanaliseringer) og vil træde i kraft fra 2021 – indtil da bliver kanaliseringer sendt ud gratis via nyhedsbrev og web.

Mere info om dette kommer så snart det er klar til brug.
Knus & Kram Debbie