Kanalisering af Siddhartha Gautama Buddha – Marts 2022

Da jeg bad min kanal om at jeg gerne ville igennem til jer i denne skriftlige kanalisering er der flere årsager. Desværre er vi i en meget epokegørende periode i jordens udvikling og alle jordens levende væsner. Både indenfor Buddhismen og mange religiøse/spirituelle retninger, videnskabelige og samfunds- og politiske retninger, medicinske- og sundhedsvæsenet, kultur- og kunstneriske-, design- og teknik, landbrug- og miljø, ligestilling, krigs- og frihedsberøvelse og mange flere forskellige vigtige retninger er der en meget stærk konflikt. En konflikt hvor der mangler en dybere indlevelse i hver enkelt situation og forståelse af ethvert liv uanset status, rang, hudfarve og Læs mere

Budskaber fra Gautama Buddha (foredrag 12-05-2016)

Budskaber fra Gautama Buddha, der holder embedet som Verdens Herre. Det er det højeste embede indenfor jordens spirituelle hierarki. Han fik overdraget denne stilling af Sanat Kumara en gang i 1956. Gautama Buddha var inkarneret som prins Siddharta Gautama på 500 tallet f. Kr. i Indien/Nepal. Han var Hermes, al visdoms fader i det gamle Ægypten, og han var Orpheus i Grækenland. Han ønsker at give os gode råd i denne svære tid, hvor vi er mange som bliver stresset, syge og som går igennem mange lidelser og han vil anskueliggøre vigtigheden af hans visdom og lære. Han arbejder tæt Læs mere