Kommende Foredrag: Kanaliserings foredrag af Jesus

Emne: Jesus taler om Julens og kærlighedens Budskab. Vil først fortælle om de energier og forvandlinger vi har været igennem i den senere tid og om hvad der vil ske i december måned. Dernæst hvad kan vi gøre for at bevare kærlighedsenergien i os og hvilke redskaber er gode at anvende. Der sluttes af med en sang fra englekoret. Sted: Det Færøske Hus Vesterbrogade 17 A, stuen 1620 København Dato: Den 1. december 2022 Tid: Kl.19.00 til 21.00 Tilmelding: Kan ske på mail: debbie@debbiechristensen.dk eller sms til mobil 21954839 senest to dage før. Pris: 100 kr (Der kan betales med Læs mere

Nyt foredrag d. 3 december 2015: Budskaber fra Jesus, Sananda

  Emnet: Budskaber fra Jesus, der ligeledes bliver kaldt Sananda. Jesus vil tale om Julens sande budskab om at ”Elske hverandre”, Julens sande gavekultur – det givende princip. Hvorledes Maria- og Kristusvejen er indprintet i vores krop og er forbundet til jorden og til kosmos. Hvad er forskellen med Maria- og Kristusvejen. Derefter har Jesus inviteret Den kosmiske Kristus, Herren Maitreya, som vil fortælle om Den Kosmiske Fødsel, Dåben, Forklarelsen og Opstandelsen i relief til det, den jordiske menneskehed går igennem nu og videre frem. Hvorledes opnår vi Opstandelsen – Opstigningen til Den Kosmiske Bevidsthed? Julens Fest er en hyldest Læs mere