Nyt foredrag: Budskaber fra Sanat Kumara – 3. November 2016

Budskaber fra Sanat Kumara som er den store flammeherre fra Venus, der påtog sig den opgave at løfte menneskeheden fra en yderst primitiv stadie til en enhedscivilisation, der er rede til at modtage Kristus bevidstheden. I 16 millioner år har han været Det store Offer, der har fungeret som den samlede kraft for jorden ud fra embedet som jordens indre Konge. Han omtales i Daniels Bog som ”Den gamle af Dage” og repræsenterer Gud i Faderaspektet på denne planet. I Shamballa skabes Den Store Plan for menneskets udvikling, og herfra videregiver Sanat Kumara de forskellige aspekter til Hierarkiets tre store Læs mere