Nyt foredrag: Budskaber fra Sanat Kumara – 3. November 2016

Budskaber fra Sanat Kumara som er den store flammeherre fra Venus, der påtog sig den opgave at løfte menneskeheden fra en yderst primitiv stadie til en enhedscivilisation, der er rede til at modtage Kristus bevidstheden. I 16 millioner år har han været Det store Offer, der har fungeret som den samlede kraft for jorden ud fra embedet som jordens indre Konge. Han omtales i Daniels Bog som ”Den gamle af Dage” og repræsenterer Gud i Faderaspektet på denne planet. I Shamballa skabes Den Store Plan for menneskets udvikling, og herfra videregiver Sanat Kumara de forskellige aspekter til Hierarkiets tre store departementer.

Over de næste århundrede løsnes Sanat Kumara fra sin store integration i Jorden for at frigøres til en opgave i et andet sol system. Dog er han meget i et med Solar logos, det vil sige et med vores Sol. Sanat Kumara kommer igennem for at tale om, hvad vi i forbindelse med Guds forbindelsen kommer til at forbinde det forhold vi har til vores forældre til vores indre Gudsforhold. Han vil komme med mange råd og vejledning om dette for at vi vil kunne adskille vores åndelige forbindelse med vores højere kosmiske bevidsthed og det forhold vi har til vores fysiske forældre og også dem vi har haft i tidligere inkarnationer.

Sanat Kumara har inviteret Barmhjertighedens Gabriel som vil tale om denne tid vi går igennem og videre frem med mange forandringer og naturkatastrofer, hvor vi har brug for bøn og beskytte alle dem der kommer ud for barske karmiske oplevelser. Det er vigtigt med medfølelser og empati. Husk du har selv været der og bøn kan mildne mere end du drømme om.
Hav barmhjertighed i denne tid og pas på du ikke er for hård i dine opfattelser om andre, husk I er alle på vej og må lære af erfaring.

Efter foredraget afsluttes der med sang, hvor Mestrene og englene synger igennem mig og renser alle og hæver vores energier.

Praktiske oplysninger

Sted: ”Det Færøske Hus”, Vesterbrogade 17A, Stuen, København.
Tid: Kl.19.00 til kl.21.30. Dørene til salen bliver først åbnet kl.18.30.

Pris: kr. 150,00

Bagefter serveres der gratis kaffe, the og småkager til alle deltagere.

Tilmelding skal ske senest Tirsdagen inden foredraget. Hvis du sender en besked til mit mobilnr.: 21 95 48 39, eller E-mail: debbie@debbiechristensen.dk, får du tilbagemelding, lægger du en besked på min telefonsvarer ringer jeg kun tilbage, hvis der er overtegnet.