Foredrag Torsdag d. 6. December 2018 : Jesus Kristus også kaldet Sananda

Jesus Kristus kaldet Sananda vil bringe Julen ind og Jesus vil fortælle om kærlighedens vigtigste budskab, at hjælpe alle dem der ikke kan selv, om det er de hjemløse, de handicappede, de syge, psykisk, fysisk eller mentale. Jer der går den åndelige/spirituelle vej alene, ensom kun have troen. Troen der bærer styrken i at kærligheden er det vigtigste, den der bærer os igennem smerten, udfordringen og det at ikke blive forstået. Jesus kan som nogen fortælle om den ensomhed, forladthed og afmagt han følte på korset. “Hvorfor Fader, har du forladt mig?” ; har vi ikke alle i denne tid Læs mere

Foredrag Torsdag d. 1. November 2018: Budskaber fra Ærkeengel Michael

Ærkeengel Michael vil gerne tale om stress og håndtering af stress kontra de påvirkninger der sker lige nu. Indenfor den seneste tid har der været stærke energier lige på chancen af, hvad vi har kunnet klare. Håndtering af stress og hvordan vi kan sætte os ud over det og hvilke valg vi skal træffe for at vi kan være i balance med os selv og i samklang med vores indre sandhed. Derefter vil han gerne uddybe en periode i Istanbuls historie. I Istanbul er der en tidligere kirke, som nu er Moské og museum Hagia Sophia, den blev bygget som Læs mere

Foredrag Torsdag d. 4. Oktober 2018: Budskaber fra Sanat Kumara

Budskaber fra Sanat Kumara, også kaldet Den Gamle af dage og jordens indre konge, kom til jorden for at lede menneskehedens udvikling, dette skete for 18 millioner år siden under Lemuriens tid. Han ankom fra Venus til jorden med 144.000 lyshjælpere og som var bærer af den trefoldige livets flamme for alle på jorden. Sanat Kumara har levet på jorden ved Shamballa ved Gobiørkenen, selvom han ikke er permanent i fysisk legeme. Han skaber sine legemer ved ”kriyashakti”, det vil sige skaber sig et legeme blot ved hjælp af viljen. Sanat Kumara hjælper især ved at overvinde egoet, træthed, åndsfrigørelse, Læs mere

Foredrag Torsdag d. 6. September 2018: Budskaber fra Ærkeengel Gabriel,

Budskaber fra ærkeengel Gabriel, som har ønsket at komme igennem om, hvorledes vi er i store forandringer, hvor vi gå ind i en ny åndelig fødsel og genopstår igennem de indre og dybe erkendelser vi gør lige nu. Vi står i et vendepunkt, hvor vi skal vende 180 grader og gå en ny vej fremover. En sti der baner vejen for den nye tids energi og slipper den gamle tids energi. Gabriel er ham der fører din vej frem og sørger for du kommer på rette spor. Gabriel vil forklare det der er sket siden sidst og hvad der skal Læs mere

Foredrag Torsdag d. 2. August: Budskaber fra Metatron

OBS! stedet er fortsat: Professionshøjskolen Metropol, Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg. Det vil blive her foredragene bliver afholdt videre frem. Vær opmærksom på, at næste år er der foreløbig ikke foredrag i april og juli måned. Se flere praktiske oplysninger nederst i mailen. Budskaber fra Metatron, som har været den øverste regerende visdoms fyrste indenfor Kabbalaen, livets træ, englenes bog til menneskene, som er hele Englehierarkiet. Metatron var engang profeten Enoch. Metatron vil uddybe, hvad han nu skal virke med sammen med hans feminine aspekt Sandalfon. Metatron vil uddybe om den store spiralcirkel søjle, der udgår over Danmark og videre op Læs mere

Nyt foredrag: Budskaber Saint Germain – Torsdag d. 7. Juni 2018

Budskaber fra Civilisationens Herre greven af Saint Germain. Der ud fra sit nye embede kan betragtes som Den nye Tidsalders fader. I det nye embede vil han søge at løfte hele menneskehedens civilisation gennem den meget vanskelige omstilling af politik, uddannelse, det økonomiske system, videnskab og kunst. Denne gang kommer han igennem for at fortælle om det meget spændende videnscenter han og et større mandskab er ved at bygge op på det æteriske plan, der ligger over Farum skovene i Nordsjælland. Det er således, at han er ved at overføre viden og materialer fra hans store kraftcentre Mt. Shasta i Læs mere

Nyt foredrag: Budskaber fra Den store danske Kongedeva Bastro – Torsdag d. 3. Maj 2018

Budskaber fra Den store danske Kongedeva Bastro som for to måneder siden har valgt at trække sig som den der indenfor Devaverdenen styrede Skandinavien og står nu koncentreret for Danmark og kongedevaen Birkelse for Sverige og kongedevaen Bergenaa for Norge og Kongedeva Cirkelsvan for Finland. Hvorfor Bastro har valgt dette er fordi en stor talsmand fra Sidhefolket Sethuna, som kommer igennem bagefter Bastros tale har påpeget at det ikke kan nytte noget, de påtaler at mennesket har for travlt og har for store arbejdsområder, når de selv gør det samme. Bastro vil fortælle, hvorledes han allerede arbejder på mere økologi/ Læs mere

Nyt foredrag: Budskaber fra Kryon – Torsdag d. 5. April 2018

Kryon arbejder under magnetisk service og kommer oprindelig fra det ydre rum fra Gamma, som er en dobbeltstjerne der ligger tæt ved Andromeda Galaksen. Kryon er feminin, men i udtryk maskulin. Det vi kalder androgyn. Kryon kommer igennem for at forklare at Gammastrålerne kommer fra hans hjemsted og vi modtager dem i øjeblikket, plus vi er udsat for voldsomme sol- og magnetstorme. Det er netop Kryon der har skabt et net skærm beskyttelse omkring vores jord og har ansvaret for det. Det vil Kryon gerne igennem med og forklare hvad det gør ved os og hvad vi selv kan gøre. Læs mere

Nyt foredrag: Budskaber fra den Ascended Master KUMEKA, lysets Herre

Budskaber fra den Ascended Master KUMEKA, lysets Herre Han arbejder med den blå topaz stråle af dyb transmutation og på 8.stråle, hvilket vil medføre han præger den store forandring i Den nye Tidsaldre. Han er kommet fra et andet univers til denne. Kumeka er udsendt her til Jorden fra Andromeda galaksen, en af vores nærmest galaktiske naboer, som ligger 2,5 millioner lysår fra Mælkevejen. Kumeka ønsker at komme igennem med nye budskaber i forbindelse med energiportalåbningen fra Andromeda galaksen imellem den 22 og 25. februar.2018. Da Kumeka aldrig har været inkarneret og ved i virkeligheden ikke, hvad det vil sige Læs mere

Nyt foredrag: Budskaber fra ærkeengel Gabriel 1. Feb 2018

Foredrag: Torsdag, den 1.2.2018 Sted: ”Det Færøske Hus”, Vesterbrogade 17A, Stuen, København. Tid: Kl.19.00 til kl.21.30. Dørene til salen bliver først åbnet kl.18.30. Pris: kr. 150,00 for deltagelse af foredraget, har du lyst til bagefter at få en kop Kaffe/the, småkager som er gratis.   Emnet: Budskaber fra ærkeengel Gabriel, som er ærkeengel på 4.stråle, som står skønhed og harmoni igennem konflikt. Gabriel er i grønne og gule farver og elsker harpemusik. Gabriel er kreativitetens, kunstens og musikkens engel og han opmuntre mennesker til at udøve deres kreative force. Han er meget forbundet til naturen og Devariget og god dyrehealer. Læs mere