Kanalisering fra Maha Chohan for august 2023

Kære Alle sammen! Mit navn Maha Chohan og som Mester er jeg Helligånden og jeg repræsenterer Guddommens 3. afdeling på jorden Gaia. Helligåndsflammen trøster, og giver liv og vitalitet på det ydre plan. Jeg står ligeledes for opbyggelsen af menneskehedens civilisation under 3. – 7.stråle. Mesteren Sct. Germain er ved at overtage mit embede som civilisationens Mester og jeg vil være med de næste 200 år og indtil det skyndes at lysets kærlighedsprincip er trængt nok igennem. Sct. Germain også kaldet Mesteren R. er nu Kristusindviet og betragtes som den nye tids Herre.Jeg Maha Chohan vil hjælpe ham med at løfte hele menneskehedens civilisation gennem den meget vanskelige omstilling af politik, uddannelse, det økonomiske system, videnskab og kunst. Mit symbol er et stort øje, der ser alt, rummer alt og våger over alt. Dette symbol vil jeg senere med tiden overdrage helt til Sct. Germain. Som civilisationens herre fungerer vi begge under 3.stråle, som er strålen for aktiv intelligens. Vi Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering fra Mesteren Serabis Bay for juli 2023

Kære Alle sammen! Da jeg arbejder som den førende Mester på 4. stråle, som står for udrensningen med den violette flamme harmoni igennem konflikt og fuldkommengørelse af menneskehedens udvikling lige nu, er det mig en glæde at komme igennem med gode råd i denne svære udviklingsproces og kraftige energiændringer der udfordrer hvert enkelte menneske og alle levende væsner på jorden. Igennem tiderne har jeg især hjulpet alle de mennesker som udspringer fra Devariget, men hjælper endnu mere også alle de mennesker og levende væsner som bliver mere og mere ekstraordinært sensitive og udvikler stærkere klar følelse og klar hørelse. Siden 2012 er der intensiveret energiportaler hver måned og stigninger af dimensionerne. Plus at skillelinjen imellem Deva- og menneskelinjen er ophævet således at de mennesker som er klar til det kan opleve og have kontakt med devariget og ligeså den æteriske del af dyreriget som gør at disse riger kontakter mennesker og især beder om hjælp og har tillid til dem Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering fra Ærkeengel Uriel og Sandalfon for juni 2023

Kære alle sammen! I denne sommer er der mange potentialer for jeres videre udvikling og I er på nuværende tidspunkt igennem flere åndelige prøver I skal klare igennem for bedre at kunne klare de kosmiske energier som bliver sendt til Jorden Gaia. Det er opstigningsenergier som startede op til Kr. Himmelfart og på selve dagen. De vil køre videre frem over denne sommer indtil den 8.8.23 Løvens Portal, hvor I skal igennem et nåleøje for at består jeres initiation. Den kosmiske prøve menneskeheden lige nu går igennem er, at de bliver testet for om de vil ligge under for den gamle tidsaldres form for materialisme, såsom magt, position og selviskhed i stedet for sammenhold, fællesskab og enhed med altet. Det vil sige ikke at ville føre magt og styring af andre på bekostning af egen selvvilje og at andre skal være ens undersåtter uden at de bliver taget med i deres medbestemmelse og for alles bedste. Den kosmiske prøve er Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering fra Ærkeengel Gabriel for maj måned 2023

Kære Alle sammen! I denne tid er det vigtig at prioritere jeres gøremål, da energierne er meget krævende både med soleksplosioner, global opvarmning, uro og stress, globalt og med astrologiske påvirkninger. Det er vigtige tider hvor I gør mange erkendelser, erfaringer og kunnen om jeres fortid både i dette liv og tidligere liv. Dette at erkende og forstå den røde tråd, hvad og hvorfor I har skulle igennem for at nå til der, hvor I er nu. I ser bedre hvor I er nået til og hvor meget I har sluppet af begær, magt, egenvilje og manglende indlevelse eller forståelser af karmaloven, hvorledes årsagerne til karma skaber en virkning på alle planer. Ligeledes hvor I selv kan se hvad der mangler i skal lære. Visse traumer og svære hændelser kan tage flere liv at kommer over og hvor I stadig vil kunne reagere på andres adfærd og væremåde, hvor I trækker jer og må erkende at I står et helt Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering fra Galaksemesteren Sereone for april 2023

Kære alle sammen! Da jeg var igennem sidst var det ved et fysisk foredrag, hvor Debbie S. Christensen kanaliserede mig igennem. Det var den 1. november. 2012 hvor jeg som budbringer fra Det Planetariske Råd som samarbejder med Jordens; Det Hvide Broderskab, Englehierarkiet, Det karmiske Råd, Asthorkommandoen og Devariget. Dengang talte jeg om vores arbejde med at forberede menneskeheden og alle levende væsner på jorden Gaia til Den Gyldne tidsalder, samt hvad hver enkelt skulle være opmærksom på, især i forbindelse med de energier der ville blive intensiveret op til den 21.december 2012. Jeg talte ligeledes om hvilke steder på jorden, hvor jeg selv har været inkarneret. Disse steder har magnetiske felter som samarbejder med jordens ydre magnetiske felter som jeg arbejder med og holder styr på. Jeg kommer selv fra Plejaderne. Jeg var med, da Atlantis sank, og der sørgede jeg for, at vindretningen bar skibene med de flygtende atlantider den rigtig vej væk fra katastrofen. Jeg har været Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering fra Maitreya Buddha for marts 2023

Kære alle sammen!  Da Buddha repræsenterer moderenergien og den feminine energi og Maitreya repræsenterer faderenergien og den maskuline energi og i løbet af de næste 500 år vil der ske en gradvis større sammensmeltning af disse to energier, som vil munde ud i en fysisk inkarnation, hvor jeg inkarnere.  Her i denne kanalisering har vi valgt at komme igennem om forberedelserne i   denne tid bl.a. i form af behovet for stille stunder, at være mindre social og samvær med naturen og de helt nære relationer.  Meditative stunder med træning i at højne din indre kontakt til din åndsbevidsthed og styrke din intuitive evner og given over til Gud – din højere Kosmiske Kristusbevidsthed.  Der er store tiltag hvor Østens energifelt og visdom integreres mere og mere i Vestens kultur og spiritualitet, hvor gamle skel mellem religioner og kulturer på nogle planer brydes ned, så nye strukturer kan forplante sig i menneskene.  Gautama Buddha den 4. Buddha i en række på Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanaliseringen for februar 2023 fra Mesteren Lady Rowena

Kære alle sammen! Det er mig en glæde at komme igennem denne kanalisering. Mit Mester navn er Lady Rowena og jeg arbejder ud fra 3.stråle der står for aktiv intelligens, fuldstændig forståelse gennem forening med Guds tanke sind, genialitet i alle områder, skabende aktivitet, filosofi, diplomati, organisation, strategi, økonomi, dommer og retsvæsenet, astrologi, erhverv og forretning, læge (traditionel og naturmedicin), psykologi, musiker, forfatter, digter og meget mere.  I sin tid blev jeg under denne 3.stråle trænet af Irlands store helgen Saint Patrick, der er direkte overstrålet Af Herren Maitreya – Maitreya kendes i kristendommen som Kristus, i Islam som den skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.   Jeg arbejder i samarbejde med Paul Venetianeren og Maha Chohan for at få naturkræfterne til at samvirke med den nye tids impulser.   Maha Chohan står for opbyggelsen af menneskehedens civilisation under 3. – 7. stråle. Sct. Germain har overtaget dette embede.  Jeg inspirerer især mange musiker, digtere og Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering Januar 2023 med forudsigelser og råd for 2023 (Lady Portia & Kwan Yin)

Kære alle sammen!Vi på 7.stråle som står for magi, alkymi og transformation er jeg Lady Portia Mester for strålen og komme igennem, da dette år repræsenter 7.stråle indstrømning.Vi har valgt at jeg kommer først med kanalisering af dette år og efterfølgende kommer Mesteren Kwan Yin og Ærkeenglene Ametyst/Zadhiel.I mit embede er jeg bærer af den violette flamme, der står for total afbrænding af menneskeligt begær i alle former. Jeg er medlem af Det Karmiske Råd, hvor jeg forsøger at afbøde den karma, som mennesker skaber sig. Jeg arbejder målrettet mod at klargøre mennesket til den nye gyldne tidsalder ved at rense legemet for blokeringer, der har med hjertets udfoldelse at gøre.Mit ansvar er at have overblik over strålens påvirkning i forhold til menneskets og jordens væsners udvikling. Mit ansvar er transformation og forvandling sker til den retning, mennesket skal påvirkes i for at være klar til den nye tids energi, som er så kraftig, at mange vil have svært ved Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kanalisering fra Jesus December 2022

Kære Alle sammen, Rigtig glædelig december og JUL I dette år har der været mange forandringer og indre processer, mange overvejelser og vurderinger om jeres liv og den hverdag i lever under. Der er løbende igennem hver energiportaler blevet fjernet rigtig mange gamle mønstre og hvor jeres krop er løftet op i højere frekvenser. Ligeledes ved fuldmåner og solar eklipse i november der var dagene op til den 11.11. Solar Eklipsen er en gave fra Kosmos og vil altid hjælpe jer til at være der hvor I har brug for at for at udvikle jer optimal. Dog denne Solar Eklipse energi og 11.11 har været ekstra kraftig og den gør at din krop får behov for mere dybere søvn for at modtage og inkorporere alle disse nye DNA lys koder. De centrer/chakraer der især bliver påvirket, er solar plexus og dermed fordøjelsen. Brystkassen og dermed hjertet, bronkier, hals og lunger. Det tredje øje, det kosmiske øje, kronchakraet og dermed øjne, Tryk her for at læse mere Log ind for at se resten af kanaliseringen eller Abonnér på Debbies Kanaliseringer Tryk her for at læse mere

Kommende Foredrag: Kanaliserings foredrag af Jesus

Emne: Jesus taler om Julens og kærlighedens Budskab. Vil først fortælle om de energier og forvandlinger vi har været igennem i den senere tid og om hvad der vil ske i december måned. Dernæst hvad kan vi gøre for at bevare kærlighedsenergien i os og hvilke redskaber er gode at anvende. Der sluttes af med en sang fra englekoret. Sted: Det Færøske Hus Vesterbrogade 17 A, stuen 1620 København Dato: Den 1. december 2022 Tid: Kl.19.00 til 21.00 Tilmelding: Kan Tryk her for at læse mere